อาหาร การบินไทย

อาหาร การบินไทย
UFABET

อาหาร การบินไทย

อาหาร การบินไทย   อาหาร การบินไทย – ก่อนที่ท่านจะขึ้นเครื่องบิน สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการเดินทางของท่านคืออาหารที่บริการบนเครื่อง (กรณีไม่ใช่สายการบินต้นทุนต่ำ) ในกรณีนี้เรายกตัวอย่างเป็นสายการบินไทยค่ะ โดยปกติแล้วผู้โดยสารมีสิทธิขออาหารพิเศษได้โดยข้อจำกัดที่พอจะสรุปได้ดังนี้   ข้อจำกัดด้านศาสนา ข้อจำกัดเรื่องสุขภาพ ข้อจำกัดในเรื่องอายุ ในเรื่องอื่นๆ เช่นบริการเสริมของสายการบิน   ศาสนา   ทำไมศาสนาต้องมาเกี่ยวข้องในการทานอาหารบนเครื่องบิน ขออธิบายดังนี้ค่ะ กรณีตัวอย่างศาสนาอิสลาม มีข้อห้ามในเรื่องของการทานเนื้อสัตว์ที่ต้องเชือดในนามของพระเจ้า (อัลเลาะห์) หากคนที่เคร่งครัดจะไม่ทานเนื้อที่ไม่ผ่านกระบวนการนี้ หรือเรียกว่า ฮาลาล นั่นเอง ผู้โดยสารที่เป็นมุสลิม เคร่งครัดจะทำการร้องขออาหารประเภทนี้ไป หรือเรียกว่า MOML ในภาษาของการสำรองที่นั่ง นั่นหมายถึง “อาหารมุสลิม” ไม่ใช่แต่ศาสนาอิสลามเท่านั้นที่สายการบินบริการ อย่างศาสนาอื่นๆ เช่น ยูดาย ก็จะมีอาหาร “โคเชอร์” ซึ่งเป็นมาตรฐานของชาวยิวเช่นกัน  และบางท่านที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็จะเป็นอาหารประเภท เจ ที่ไม่มีเนื้อสัตว์ปน หรือบางท่านที่ไม่เคร่งมากก็จะทานนม กับไข่ได้ บางท่านไม่ทานเนื้อเนื่องจากบูชาเจ้าแม่กวนกิม ก็สามารถสั่งอาหารที่ไม่มีเนื้อได้เช่นกัน   สายการบินเอาอาหารเหล่านี้มาจากไหน?   สำหรับสายการบินไทยจะมีแผนกอาหารฮาลาลโดยเฉพาะ เนื้อสัตว์ทุกอย่างที่ปรุงเช่นไก่ […]

Read More