September 16, 2021

codecookbook.co

Just another WordPress site

อาหาร กัมพูชา

อาหาร กัมพูชา
1 min read
อาหาร กัมพูชา อาหาร กัมพูชา – อาหารเขมรหรือกัมพูชาได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านมาก ทั้งไทย เวียดนาม รวมทั้งจีนและฝรั่งเศส อาหารในสำรับกับข้าวเขมรนั้นหากดูผ่านๆ จะคิดว่าเป็นอาหารไทย เพราะหลายๆ อย่างเหมือนกันทุกประการ ลองไปดู...