September 26, 2021

codecookbook.co

Just another WordPress site

Day: June 15, 2021

เทปพันสายไฟ   เทปพันสายไฟ ถือเป็นอีกหนึ่งวัสดุติดบ้านที่ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ เนื่องจากพื้นผิวด้านในที่มีความเหนียวติดทนนาน ใช้ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแปะปิดรอยรั่ว แปะซ่อมแซมสิ่งของ หรือใช้ทำความสะอาดเศษฝุ่นที่ติดอยู่ตามพรมและซอกหลืบต่างๆ   เทปพันสายไฟ เนื้อเทปทำจาก PVC หนา 0.13...