September 26, 2021

codecookbook.co

Just another WordPress site

Day: January 31, 2021

1 min read
ติดตั้ง gps แบบติดตั้งเข้ากับระบบของรถยนต์ ติดตั้ง gps รูปแบบของการติดตั้ง GPS Tracking แบบติดตั้งเข้ากับระบบของรถยนต์ จำเป็นต้องมีช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ติดตั้ง จำเป็นต้องต่อกับแบตเตอรี่ของรถโดยตรง และยังมีฟีเจอร์อื่นๆให้ใช้งานได้ด้วย เช่น วัดระดับน้ำมัน, สั่งตัดการทำงานเครื่องยนต์,...