September 16, 2021

codecookbook.co

Just another WordPress site

Day: January 25, 2021

1 min read
gps ขนส่ง คือที่สุดของระบบการจัดการธุรกิจขนส่ง gps ขนส่ง รถใช้ GPS คือ เน้นการบริหาร กำกับ ควบคุม ดูแล ในเชิงป้องกัน ที่เน้นปัจจัยสาเหตุ ปัจจัยต้นเหตุ...
1 min read
อาหารตามสั่ง   อาหารตามสั่ง ปัจจุบัน ร้านอาหารตามสั่ง เป็นอีกกิจการหนึ่ง ที่สามารถสร้างเป็นอาชีพได้ ในส่วนของผู้ประกอบการ ร้านอาหารตามสั่งเองก็ต้องเรียนรู้ และพัฒนาปรับปรุงร้านของตัวเองไปด้วย เชื่อว่าหลายคนคงเคยเป็นแบบนี้ เวลาเข้าไปที่ร้านอาหารตามสั่ง แต่นึกไม่ออกว่ามื้อนี้จะสั่งอะไรทานดี เหมือนเป็นปัญหาโลกแตก...
1 min read
set box อาหารว่าง   set box อาหารว่าง ในปัจจุบันนี้ บางครอบครัวก็ได้ดัดแปลงอาหารว่างที่รับประทานกันเล่น ๆ มาเป็นอาหารหนักประจำมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็มี เช่น ก๋วยเตี๋ยวหลอด แซนวิช...