October 4, 2022

codecookbook.co

Just another WordPress site

รับจํานองโฉนดที่ดิน

รับจํานองโฉนดที่ดิน ขาย ฝาก

 รับจํานองโฉนดที่ดิน ความหมาย การจำนำการจดทะเบียนจำนองความหมาย จำนอง คือ

รับจํานองโฉนดที่ดิน ข้อตกลงซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้จำนองเอาเงินทองยี่ห้อไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า รับจํานองที่ดิน ผู้รับจำนำ เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่มอบสินทรัพย์นั้นให้แก่ผู้รับจำนอง (ป.พ.พ.มาตรา ๗๐๒)

จำพวกการเขียนทะเบียนประเภทการจดทะเบียนมีใช้อีกทั้ง “จำนำ” และก็ “ จำนำเป็นประกัน” ไม่ว่าจะใช้ยังไงมีความหมายอย่างเดียวกัน แต่ว่าสำหรับธนาคาร แล้วก็สหกรณ์ หรือส่วนราชการ เป็นผู้รับจำนอง ได้ปฏิบัติเป็นขนบธรรมเนียมว่า ใช้จำพวก “จำนองเป็นประกัน” นอกเหนือจากนั้นใช้ชนิด “จำนำ”

จำนำ คือ การเขียนทะเบียนจำนองที่ดินอีกทั้งแปลงหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งหลังหรือที่ดินทั้งแปลงพร้อมสิ่งก่อสร้าง ไม่ว่าที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างมีเจ้าของผู้เดียวหรือหลายท่านผู้เป็นเจ้าของทุกคนนั้นจำนำพร้อมกัน

จำนองเฉพาะส่วน คือ การจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่มีเจ้าของรวมกันหลายท่านโดยผู้เป็นเจ้าของคนหนึ่งหรือใครอีกหลายๆคนไม่ใช่เจ้าของทั้งผอง จำนำเฉพาะส่วนของตัวเอง ส่วนของคนที่เป็นเจ้าของคนอื่นไม่ได้

จำนองด้วยจำนำเฉพาะส่วน ผู้จำนองสามารถจำนองได้โดยไม่ต้องให้เจ้าของร่วมบุคคลอื่นที่ไม่ได้จำนำด้วยยินยอมหรือให้ถ้อยคำแต่อย่างใดจำนำเพิ่มหลักทรัพย์ หมายถึง การจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกันหนี้สินซึ่งได้ลงทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์อื่นเป็นประกันไว้แล้

ว แม้กระนั้นผู้รับจำนำมีความคิดเห็นว่าเงินที่จำนำไว้เดิมราคาไม่คุ้มกับหนี้สินที่จำนำหรือด้วยเหตุผลอื่น ก็เลยให้นำเงินทองอื่นมาจำนำเพิ่มเพื่อให้คุ้มกับปริมาณหนี้ที่จำนองเป็นประกัน โดยให้ถือจำนวนเงินที่จำนองรวมทั้งข้อแม้ข้อตกลงอื่นตามคำสัญญาจำนำเดิม

ไถ่ถอนจากจำนอง คือ ในกรณีที่ได้จ่ายหนี้ที่จำนองเป็นประกันอย่างสิ้นเชิงแล้ว การจำนองจึงยับยั้งสิ้นไปโดยผลของกฎหมาย ถึงแม้ไม่ขึ้นทะเบียนก็สามารถใช้บังคับในระหว่างกันเองได้ แต่ถ้าเกิดจะให้เอาขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกได้

จำเป็นต้องลงบัญชีต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่

แบ่งไถ่ถอนจากจำนอง หมายถึง กรณีจำนำที่ดินเป็นประกันหนี้ไว้รวมกันตั้งแต่ ๒ แปลงขึ้นไป หรือจำนองที่ดินไว้แปลงเดียว ต่อมามีการจำนองเพิ่มหลักทรัพย์หรือมีการแบ่งที่ดินนั้นออกไปเป็นหลายแปลง

โดยที่ดินแปลงแยกแล้วก็แปลงหลงเหลืออยู่ยังมีการจำนำครอบติดอยู่ทั้งหมด หรือมีการจำนำครอบติดอยู่ตั้งแต่ ๒ แปลงขึ้นไป ถัดมาได้มีการจ่ายหนี้อันจำนำเป็นประกันบางส่วน แล้วก็ผู้รับจำนองยินยอมให้ที่ดินบางแปลงพ้นจากการจำนำไป ส่วนที่ดินที่เหลือยังคงจำนำเป็นประกันหนี้สินที่เหลืออยู่

ไถ่ถอนจากจำนำบางราย คือ กรณีที่มีการลงทะเบียนจำ รับจํานองโฉนดที่ดิน นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นรับรองหนี้หลายราย แต่ว่าการจำนำแต่ละรายนั้นได้จำนองไว้ในลำดับเดียวกัน ถ้าหากลูกหนี้ได้จ่ายหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองรายใดรายหนึ่ง

เสร็จสิ้นแล้วย่อมทำให้การจำนำในส่วนที่เป็นประกันหนี้สินรายนั้นหยุดสิ้นไปด้วย ก็เลยเท่ากับว่าเป็นการไถ่คืนจากจำนำบางราย ส่วนการจำนำรายอื่นที่เหลือยังคงมีอยู่ตามเคยปรับเพิ่มเงินจากจำนอง คือ ในกรณีที่มีการจดทะเบียนจำนำอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกันหนี้สินไว้แล้วจำนวนหนึ่ง

ถัดมาคู่ความตกลงเพิ่มจำนวนเงินที่จำนำเป็นประกันให้สูงมากขึ้นจากเดิม ก็เลยมาขึ้นทะเบียนเพิ่มวงเงินที่จำนอง โดยมีเงื่อนไขและกติกาเช่นเดียวกับข้อตกลงจำนำเดิม ทั้งเป็นมูลหนี้สินเดียวกันกับคำสัญญาจำนำเดิม

(ถ้าหากหนี้สินต่างรายกันปรับเงินขึ้นจากจำนำมิได้ จะต้องจำนำอีกอันดับหนึ่ง)สำหรับเพื่อการปรับเพิ่มเงินจากจำนอง หากมีการคิดดอกเบี้ยในวงเงินที่มากขึ้นต่างไปจากคำสัญญาจำนองเดิมก็ทำเป็นการปรับเงินให้เพิ่มขึ้นจากจำนองจะขึ้นกี่ครั้งก็ได้ โดยกำหนดจำนวนครั้งห้อยท้ายประเภท อาทิเช่น “ ปรับเงินให้เพิ่มขึ้นจากจำนำครั้งอันดับที่หนึ่ง” ฯลฯ

ผ่อนเงินต้นจากจำนำ หมายถึง กรณีมีการจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกันหนี้ไว้แล้วจำนวนหนึ่ง ต่อมาได้มีการใช้หนี้ที่จำนองเป็นประกันบางส่วน หนี้สินที่เหลือยังคงมีการจำนำเป็นประกันอยู่ต่อไปตามเดิม

และคู่ปรับตกลงลดจำนวนเงินที่จำนองเป็นประกันไว้เดิมลง ก็เลยมาลงบัญชีผ่อนต้นเงินจากจำนองการผ่อนคลายเงินต้นจากจำนำจะมีการผ่อนต้นสักกี่ครั้งก็ได้ โดยระบุจำนวนครั้งต่อท้ายจำพวก ยกตัวอย่างเช่น

“ผ่อนเงินต้นจากจำนองครั้งอันดับที่หนึ่ง” ฯลฯ

ลดเงินจากจำนอง หมายถึง กรณีได้ลงบัญชีจำนองอสังหาริมทรัพย์ไว้แล้วถัดมาคู่อาฆาตตกลงลดวงเงินจำนำให้ต่ำลงกว่าเดิม ส่วนข้อตกลงอื่นเป็นไปตามเดิม

ปลอดจำนำ คือ กรณีมีการจำนำที่ดินไว้รวมกันตั้งแต่ ๒ แปลงขึ้นไปหรือ รับจํานองโฉนดที่ดิน จำนองที่ดินไว้แปลงเดียว ถัดมามีการจำนองเพิ่มหลักทรัพย์อันส่งผลให้เป็นการจำนำที่ดินรวมหลายแปลง หรือเดิมจำนองที่ดินไว้แปลงเดียว

ต่อมามีการแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลงโดยที่ดินแปลงแยกแล้วก็แปลงหลงเหลืออยู่ยังมีการจำนองครอบติดอยู่ทั้งผอง หรือมีการจำนำครอบติดอยู่ตั้งแต่ ๒ แปลงขึ้นไป ถัดมาคู่พิพาทตกลงกันให้ที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งหรือหลายแปลง (แม้กระนั้นไม่ทั้งผอง) ที่มีการจำนำครอบติดอยู่

พ้นจากการจำนองโดยไม่ลดจำนวนเงินที่จำนองเป็นประกัน ส่วนที่ดินแปลง

ที่เหลือยังคงมีการจำนำครอบติดอยู่อย่างเดิมในวงเงินเดิม หรือกรณีที่มีการจำนองที่ดินไว้แปลงเดียว ต่อมามีการแบ่งออกเป็นหลายแปลงในขณะลงบัญชีแยก

คู่อาฆาตตกลงให้ที่ดินบางแปลงที่แยกออกไปปลอดจำนำ บางแปลงครอบจำนองก็ทำเป็นเช่นเดียวกันโอนใช้หนี้ใช้สินจำนอง คือ กรณีได้ลงทะเบียนจำนำอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกันหนี้สินไว้แล้ว

ต่อมาคู่อริตกลงกันให้โอนอสังหาริมทรัพย์ที่จำนองให้แก่ผู้รับจำนองเพื่อเป็นการใช้หนี้จำนองเป็นประกัน ซึ่งมีผลพอๆกับการไถ่ถอนจากจำนำ แล้วขายให้ผู้รับจำนอง

หลุดเป็นสิทธิจากจำนอง คือ ในกรณีที่ลงทะเบียนจำนำอสังหาริมทรัพย์ไว้แล้ว ต่อมาลูกหนี้ไม่ใช้หนี้ที่จำนำเป็นประกัน ผู้รับจำนำจึงฟ้องร้องคดีบังคับจำนำแล้วก็เรียกเอาทรัพย์สินที่จำนองหลุดเป็นสิทธิ

โอนสิทธิการรับจำนอง คือ ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ได้ขึ้นทะเบียนจำนองไว้แล้ว

ต่อมาผู้รับจำนองได้โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้สินที่จำนำเป็นประกันให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งมีผลทำให้สิทธิการรับจำนองที่ได้จำนำเพื่อรับรองหนี้สินที่โอน ตกไปอย่างเช่นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องนั้น

ยับยั้งจำนอง (ปลดจำนอง) คือ การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกันหนี้สินไว้แล้ว ถัดมาผู้รับจำนำตกลงปลดจำนำ พูดอีกนัยหนึ่ง ให้อสังหาริมทรัพย์ที่จำนำไว้ทั้งสิ้นพ้นจากการจำนำไปโดยยังไม่มีการใช้หนี้ที่จำนำเป็นประกัน

หนี้สินที่จำนำเป็นประกันยังคงมีอยู่ในลักษณะติดหนี้ติดสินปกติที่ไม่มีประกัน การปลดจำนองจึงทำให้การจำนำระงับสิ้น

ไปทั้งปวงยับยั้งจำนอง (ศาลขายบังคับจำนำ) หมายถึง กรณีจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกันหนี้ไว้แล้ว ต่อมาผู้รับจำนองฟ้องบังคับจำนำหรือถอนจำนำ กระทั่งศาลได้สั่งให้ขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้น

เมื่อขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจำนองตามคำสั่งศาลอันเนื่องมาแต่การบังคับจำนำหรือถอนจำนอง การจำนองย่อมระงับสิ้นไปตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๔๔ (๕)

หยุดจำนอง (หนี้สินเกลื่อนกลมกลืน) คือ กรณีมีการลงทะเบียนจำนำอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกันหนี้สินไว้แล้ว ถัดมาอสังหาริมทรัพย์ที่จำนำได้ตกมาเป็นของผู้รับจำนำ ในลักษณะลูกหนี้เจ้าหนี้เป็นบุคคลผู้เดียวกัน

หนี้ย่อมกระจัดกระจายผสมกลมกลืน การจำนำจึงยับยั้งสิ้นไปปรับแต่งหนี้อันจำนำเป็นประกัน หมายถึง การจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนเกี่ยวกับการจำนำที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วในสิ่งที่มิใช่สาระสำคัญ เป็นต้นว่า

ปรับปรุงอัตราค่าดอกเบี้ยจากจำนวนร้อยละ ๑๔ ต่อปี เป็นร้อยละ ๑๕ ต่อปี รับจํานองโฉนดที่ดิน หรือเดิมจำนองเป็นประกันหนี้สินของนาย ก. และก็นาย ข. ต่อมาปรับปรุงโดยเลิกรับรองหนี้ของนาย กรัม คงประกันหนี้สินของนาย ข. เพียงผู้เดียว

แก้ไขเปลี่ยนจำนำ (แปลงหนี้ใหม่) หมายถึง กรณีได้ขึ้นทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้สินไว้แล้ว ถัดมาคู่ความขอปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนจำนองในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ อาทิเช่น สลับตัวลูกหนี้อัน

กลับหน้าหลัก  https://codecookbook.co/

You may have missed